V letech 1914 - 1918 se Společnosti Červených křížů snažily zmobilizovat všechny své síly. Pro případ války měly jednotlivé státy k dispozici více či méně vyškolený ošetřovatelský personál, nemocniční prostory  a prostředky pro transport raněných. Červený kříž ale neřešil pouze problém péče o raněné a nemocné vojáky. Hlavní činností organizace byla informační služba, která poskytovala zprávy o padlých, zajatých či nezvěstných vojácích. Úkolem organizace Červeného kříže bylo také doručování korespondence, balíků a peněz, zaslaných zajatcům jejich rodinami. Významnou úlohu v humanitární činnosti za první světové války sehrály Červené kříže neutrálních států – Dánska, Španělska, Holandska, Norska, Švédska a Švýcarska. Dobrovolníci Červených křížů neutrálních států pomáhali často v zajateckých táborech válčících států. Komitét Červených křížů, který se za první světové války pravidelně scházel, apeloval, často bohužel bez úspěchu, na válčící státy, aby dodržovaly Ženevské konvence.  V roce 1917 například vystoupil Komitét Červeného kříže proti používání otravných plynů: „Jednou z nejbolestnějších stránek války, která právě pustoší lidskost, je denní přestupování nejslavnějších smluv, toho, co bylo nazýváno válečnými zákony, dohod, o nichž bylo možno doufati, že zmenší krutost války…Chceme pozvednouti svůj hlas proti … užívání jedovatých plynů, které roste do rozměrů dosud netušených … protestujeme celou svou duší proti tomuto způsobu boje, který nemůžeme nazývati jinak, než zločinným…“
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one