Na území Čech a Moravy působila v rámci monarchie „Rakouská společnost Červeného kříže“. Společnost se následně dělila na jednotlivé zemské organizace, které obsahovaly  „zemské pomocné spolky“ pro muže a „ženské pomocné spolky“. K nejvýznamnějším z těchto spolků patřil  “Vlastenecký pomocný spolek pro Království české“, který působil především v oblasti získávání  personálu, ošetřovatelů raněných a vytipovávání vhodných budov s volnými lůžky pro případ mobilizace. Mezi běžné činnosti spolku patřila také podpora invalidů, vdov a sirotků. Souběžně s „Vlasteneckým pomocným spolkem pro Království české“ rozvíjel svou činnost na konci 19. a na počátku 20. století také „Dámský pomocný spolek Červeného kříže pro Království české“. Tento spolek se zabýval především zajišťováním lůžek pro případ války, sběrem nejrůznějšího materiálu, zajišťováním dodávek potřeb první pomoci pro vojáky a soustavnou péčí o spolek ošetřovatelek. V čele zemského spolku Červeného kříže pro království České stál hrabě Ervín Nostic, v čele ženského spolku Červeného kříže pracovala kněžna Ida z Lobkovic.
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one