K prvním pokusům o pořádání kurzů pro ošetřovatelky na našem území  došlo v roce 1874. V té době vyzval „Výrobní spolek český“ v čele se spisovatelkou Karolinou Světlou Spolek českých lékařů, aby mu pomohl při organizaci ošetřovatelské školy, která měla být první na území Rakouska. Mnoho českých lékařů nabídlo ochotně své služby a záhy byl vypracován učební řád školy. První kurz se uskutečnil od 1. června do 20. prosince  1874 a měl 11 řádných a 20 mimořádných posluchaček. Další kurzy byly uspořádány v letech 1877, 1880 a 1881. Škola fungovala nepravidelně a doba vyučování se pohybovala mezi třemi až sedmi měsíci. Pořádání těchto kurzů naráželo na různé problémy, především byl posluchačkám kurzu odepřen praktický výcvik. Další ale pouze německé kurzy ošetřovatelek pořádal v 80. letech 19. století také „Dámský spolek Červeného kříže pro Království české“.  Obrat v přípravě ošetřovatelek způsobila až blížící se první světová válka.V roce 1913 se mohly absolventky zdravotnických kurzů poprvé prakticky vycvičit v nemocnici. Hlavní iniciativu v pořádání těchto kurzů převzala odborná učitelka Františka Fajfková, která se také stala prozatímní ředitelkou České ošetřovatelské školy. Tato škola byla otevřena při c. k. všeobecné nemocnici a dne 1. června 1918 prvních deset absolventek osvědčení o vykonaných teoretických i praktických zkouškách. Tuto ošetřovatelskou školu převzal po vzniku Československé republiky do správy Československý červený kříž.
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one