1867    1. Mezinárodní konference Červeného kříže v Paříži

            Konference se zabývala návrhy na možné úpravy první Ženevské konvence.
            Diskutovalo se o to, zda Ženeva zůstane stále sídlem Komitétu ČK
 
1869    2. Mezinárodní konference Červeného kříže v Berlíně
Diskutovalo se o doplňcích první Ženevské úmluvy pro námořní války a činnosti organizace v době míru. Ženeva byla potvrzena definitivně jako hlavní sídlo Komitétů Červeného kříže. Bylo schváleno zřízení Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru Červeného kříže.
 
1884    3. Mezinárodní konference Červeného kříže v Ženevě
            Bilancování nad činností Pomocných Společností Červeného kříže ve světě.
            Změna názvu Pomocných společností pouze na Společnosti Červeného kříže.
 
1887    4. Mezinárodní konference Červeného kříže v Karlsruhe
Na konferenci došlo k vymezení podmínek pro přijímání nových národních  společností Červeného kříže
 
1892    5. Mezinárodní konference Červeného kříže v Římě
Konference se zabývala především problémy souvisejícími se zdokonalením sanitních zařízení. Zároveň se jednalo o ochraně znaku Červeného kříže. Poprvé bylo navrženo, aby došlo k zapojení mládeže do činnosti Červeného kříže. Návrh podal moravský Ženevský spolek. Bohužel myšlenka o existenci dorostu Červeného kříže nebyla přijata.
 
1897    6. Mezinárodní konference Červeného kříže ve Vídni
Konference se zabývala mírovou prací Červených křížů, diskutovalo se opět o rozšíření Ženevské úmluvy na námořní války a o ochraně znaku Červeného kříže
 
1902    7. Mezinárodní konference Červeného kříže v Petrohradě
Diskutovalo se o praktickém uplatňování Haagských úmluv, jednalo se o otázce válečných zajatců a o vytvoření mezinárodní kanceláře pro pomoc neutrálních států v době války. Zároveň byl kladen důraz na propagaci myšlenek Červeného kříže a znalost úmluv mezi vojskem.
 
1907    8. Mezinárodní konference Červeného kříže v Londýně
Konference ocenila práci žen v dobrovolné ošetřovatelské službě. Diskutovalo se o úkolu Červeného kříže zprostředkovávat styky s válečnými zajatci a usnadňovat jejich zpětnou dopravu. Konference se poprvé zabývala bojem proti tuberkulóze.
 
1912    9. Mezinárodní konference Červeného kříže ve Washingtonu
Konference schválila návrh na udělování vyznamenání mezinárodního výboru Červeného kříže pro ošetřovatelky – Medaili Florence Nightingalové. Zároveň byly diskutovány tyto otázky: ochrana a podpora národních společností Červeného kříže ze strany států, , poměr vojínů v době míru, účast žen v Červeném kříži, organizace první pomoci raněným a tonoucím, vztahy Červeného kříže k jiným filantropickým institucím.
 
1921    10. Mezinárodní konference Červeného kříže v Ženevě
Jako delegátka přítomna také Dr. Alice Masaryková. Na konferenci bylo přijato usnesení o revizi Ženevské úmluvy, o kodexu válečných zajatců i zlidštění války. Byla přijata rezoluce, která určovala, že Červený kříž má pomáhat i v občanských válkách. Na konferenci vystoupila Dr. Alice Masaryková a informovala o úspěšné akci ČSČK - tzv. Velikonočním míru Červeného kříže. Prezidium konference doporučilo konání této akce všem národním společnostem. Na konferenci zároveň došlo k vytvoření tzv. Smíšené komise složené ze 3 členů Mezinárodního výboru ČK a 3 členů Ligy společnosti ČK. Smíšená komise měla lépe koordinovat činnost obou vrcholových organizací Červeného kříže.
 
1923    11. Mezinárodní konference Červeného kříže v Ženevě
Konference projednávala návrh o ochraně civilního obyvatelstva a pomoc obyvatelstvu postiženému přírodními katastrofami.
 
1925    12. Mezinárodní konference Červeného kříže v Ženevě
Konference se zabývala problémy týkající se chemické a bakteriologické války. Takto vedený způsob války striktně odsoudila. Byl vypracován protokol pro speciální mezinárodní úmluvu tzv. Ženevský protokol o zákazu užívání dusivých, otravných a podobných plynů a bakteriologických zbraní ve válce. Diskutovalo se o ochraně civilního obyvatelstva ve válečných konfliktech, o imunitě sanitních letadel, o jednotné úpravě a typech sanitního materiálu, o obvazech i dopravních prostředcích.
 
1928    13. Mezinárodní konference Českého kříže v Haagu
Konference přijala vůbec první Statut Mezinárodního červeného kříže. Jeho přijetím došlo k ustavení mezinárodní organizace – Mezinárodní červený kříž. Jeho nejvyšším orgánem byla schválena Mezinárodní konference, která má být svolávána vždy v období 4 let, ve výjimečných případech i jednou za dva roky. Účastníky této mezinárodní konference jsou: delegáti všech národních společností ČK a ČP, delegace Mezinárodního výboru ČK, delegace Ligy společností ČK a vládní delegace zemí, které přijaly Ženevské úmluvy.
 
1930    14. Mezinárodní konference Červeného kříže v Bruselu
Diskutovalo se o zmírnění blokády, sanitním letectvu, standardizaci sanitního materiálu, ochraně civilního obyvatelstva před chemickou válkou, o organizaci první pomoci na silnicích a při živelných pohromách, o organizaci ošetřovatelství, o rozvoji Dorostu Červeného kříže, o rozšíření hnutí Červeného kříže a také spolupráci s mezinárodními zdravotnickými společnostmi.
 
1934    15. Mezinárodní konference Červeného kříže v Tokiu
            Konference schválila návrh Úmluvy o ochraně civilistů pod cizí ozbrojenou okupací.
Bruselská delegace doporučila rozšíření akce Velikonočního míru ČSČK do celého světa.
 
1938    16. Mezinárodní konference Červeného kříže v Londýně
Průběh konference byl silně poznamenán blížící se druhou světovou válkou.  Mezinárodní výbor neuspěl v požadavku svolat Diplomatickou konferenci k přijetí nových Ženevských úmluv, které by umožnily ochranu civilního obyvatelstva ve válečných konfliktech.
 
Druhá světová válka přerušila pravidelný čtyřletý interval pořádání Mezinárodních konferencí Červeného kříže. Další konference byla svolána až po deseti letech ve Stockholmu.


Města, která hostila Mezinárodní konference Červeného kříže po roce 1948:
 
1948 Stockholm; 1952 Toronto; 1957 Dillí; 1965 Vídeň; 1969 Istanbul; 1973 Teherán; 1977 Bukurešť; 1981 Manila; 1986 Ženeva; 1995 Ženeva; 1999 Ženeva; 2003 Ženeva; 2006 Ženeva
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one