Hesla řádu:

PRO FIDE (Pro víru), DEFENSIO FIDEI ET OBSEQUIUM PAUPERUM (Obrana víry a služba chudým)
TUITIO FIDEI ET OBSEQUIUM PAUPERUM (Ochrana víry a služba chudým)
Řád Johanitů vznikl z původního staršího bratrstva italských kupců z Amalfi, kteří kolem r. 1040 založili v Jeruzalémě špitál při kostele sv. Jana Křtitele. Špitál sloužil především nemocným poutníkům putujícím k Božímu hrobu. Hlavním posláním mnišského řádu Johanitů byla ošetřovatelská péče, pomoc chudým a obrana víry.


Organizace a ošetřovatelská služba ve špitálech Johanitů patřila k nejlepším a k nejprofesionálnějším ve své době. Při ošetření nerozlišovali původ ani víru pacientů a využívali znalosti získané ze studia arabské medicíny.

Kvůli nebezpečí muslimských nájezdů a z důvodu ochrany poutníků do Svaté země působili v rámci řádu také ozbrojené složky. Postupně se tak řád stal typickým církevně - rytířským řádem.

Po pádu Jeruzaléma v r. 1187 přesídlili johanité do Akkonu. Od roku 1309 pobýval řád na ostrově Rhodos. Odtud také název rhódští rytíři. V roce 1534 udělil johanitům císař Karel V. v léno Maltu. Tento ostrov se stal hlavním sídlem řádu. Od roku 1534 bývá také používán pro maltézské johanity název Řád maltézských rytířů.

Špitální činnost:

K největšímu rozvoji špitální činnosti řádu došlo v 16. století krátce po získání ostrova Malta. Na Maltě vznikly tři velké nemocnice a od roku 1595 působila na ostrově dokonce lékařská škola. Proslulost získala nemocnice v La Vallettě poblíž pevnosti San Elmo, kam mohli být nemocní a ranění transportováni přímo z lodí.

Současnost:

Svrchovaný řád maltézských rytířů je nestátním subjektem bez vlastního území. Řád má dvě malá exteritoriální území (sídlo v Římě a pevnost St. Angelo na Maltě), vydává vlastní mince a poštovní známky a má vlastní značku aut. Udržuje plné diplomatické styky s 94 státy včetně ČR.
06.04.2014 20:02:47
klubhistorieck
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one