Odkazy na materiály a literaturu

Online:

Švejnoha, Josef. Historie Mezinárodního červeného kříže. Praha : Úřad Českého červeného kříže, 2008. 151 s.
http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/Historie_MCK.pdf

Helden des Rothen Kreutzes : aus des Akten des k. u. k. General-Inspektorates der freiwilligen Sanitätspflege. Hrsg. von E. von WOINOVICH und A. VELTZÉ. Wien : Manzschen k. u. k. Hof-, Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1915. 156 s.
http://www.vhu.cz/book/helden-des-rothen-kreutzes-aus-des-akten-des-k-u-k-general-inspektorates-der-freiwilligen-sanitatspflege/

BURACZYŃSKI, Andreas. Leitfaden für Blessiertenträger. Wien : Josef Šafář, 1903. (Militärarzliche Publikationen, Nr. 74). 48 s. : 39. čb. obr.
http://www.vhu.cz/book/buraczynski-andreas-leitfaden-fur-blessiertentrager/

Příručka pro nosiče raněných. (Základní pravidla o první pomoci a dopravování raněných). Paříž : Československá národní rada, 1918. 40 s., 11 obr. (Příručky československého vojáka; číslo 4.) Sign.: B 1326/4.
http://www.vhu.cz/book/prirucka-pro-nosice-ranenych-zakladni-pravidla-o-prvni-pomoci-a-dopravovani-ranenych/


Použité materiály a literatura:

Buben, Milan M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. 1. díl: Řády rytířské a křížovníci. Praha : Libri, 2002. 216 s. ISBN 80-7277-085-3 


Červený kříž a péče o raněné ve válce. Světová válka 1914 – 1915. Díl I. s.168, 208, 236  
  
Červený kříž, Alica G. Masaryková a Slovensko. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Martin : Ústav Milana Rastislava Štefánika, 2006. 200 s. ISBN 80-969550-8-X

Čvančara, Karel. Pod vlajkou Červeného kříže. Světová válka 1914 – 1915. Díl III. s. 975, 1007, 1014 
 
Dorazil, Otakar. Československý Červený kříž 1919 – 1929. Praha : Čsl. Červený kříž. 293 s.
 
Dorazil, Otakar. Vznik a práce Červeného kříže. Praha : Spolek  Čsl. Červeného kříže. 4 s.
 
Hinterstoisser, Hermann. Die Adjustierung des K.U.K. Heeres 1915-1918; Band 3: feldgraue Uniformen. Wien : Verlag Stöhr, 2004. ISBN 3-901208-47-X


Jirásko, Luděk. Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha : Klášter na Strahově, 1991. 176 s. ISBN 80-85245-11-6

Jukl, Marek. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled). In Český červený kříž [online]. Praha : Český červený kříž, 1.5.2009. [cit. 2009-06-07].
Dostupný z www: < http://www.cck-cr.cz/docs/mhp/konvence.htm#A1/>.


Lovčí, Radovan. Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce. Praha : Univerzita Karlova,  2007. 485 s. ISBN 978-80-7308-189-8
 
Mintálová, Zora; Telgársky, Bohdan. Červený kríž na Slovensku v rokoch 1919 – 1938. Martin : Vydavatelstvo Matice slovenskej, 2005. 195 s. ISBN 80-969221-9-X
 
Procházka, Jiří; Švejnoha, Josef. 80 let dorostu Českého červeného kříže. Praha : Úřad Českého červeného kříže, 2000.

Staňková, Marta. Z historie charitativní a řádové ošetřovatelské péče. Mimořádná příloha časopisu Sestra, roč. 2003, č. 6, s. 1-18.

Rakouská společnost Červeného kříže. Světová válka 1914 – 1915. Díl II. s. 647, 672


Rakouská společnost Červeného kříže. Světová válka 1914 – 1915. Díl III. s. 895, 919, 974


Švejnoha, Josef. 80 let činnosti Českého červeného kříže. Praha : Úřad Českého červeného kříže, 1999.
 
Švejnoha, Josef. Alice Masaryková, první předsedkyně Československého červeného kříže. Praha : Úřad Českého červeného kříže, 2003. 108 s.


Švejnoha, Josef. Henri Dunant, zakladatel mezinárodního hnutí Červeného kříže. Praha : Český červený kříž, 2004. 72 s.
 
Švejnoha, Josef. Historie Mezinárodního Červeného kříže. Praha : Úřad Českého červeného kříže, 2008. 151 s. ISBN 978-80-87036-28-0
 
Verlautbarung. Bekleidungsvorschriften der Rettungskolonnen vom Roten Kreuz. (1916)
 
Zpráva Čsl. Červeného kříže za rok 1923. Praha : Čsl. Červený kříž.
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one